ข่าวท้องถิ่น 2
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องใน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด”

วันที่ 14 ธ.ค. 2558 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

               นางสาววรสุดา ตันตสุรฤกษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดจัดงาน"วันรวมน้ำใจสู่กาชาด” ประจำปี 2559 เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ การบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยจากสาธารณภัยต่างๆ การสงเคราะห์ช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ งานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมอื่นของสภากาชาดไทย โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 น.-13.00 น. ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
              จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาค เงินสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องใน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 น.-13.00 น. ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และสามารถติดต่อบริจาคโดยตรงได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ที่คุณเอมอร สัมพันธ์กาญจน์ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-426803 ,081-8585355
 
***************************
ส.ปชส.สมุทรสาคร
จำนวนคนอ่าน 712 คน จำนวนคนโหวต 0 คน