บทความ / รายงานพิเศษ
ประเด็นการดำเนินมาตรการตามโรดแมปของรัฐบาล

วันที่ 20 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 126 คน)

นายกรัฐมนตรี ย้ำต้องแก้ปัญหาพลังงานของประเทศให้ได้ ขณะที่กระทรวงพลังงาน เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเข้าสู่วาระการประชุมว่า ต้องมีการพัฒนาแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานของโลก ซึ่งปัญญหาพลังงานไทยมีมาตลอด ต้องแก้ไขให้ได้โดยคำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงานในประเทศทุกๆภูมิภาค ซึ่งจะต้องระมัดระวังด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและดูผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า และทุกอย่างต้องดำเนินตามแผนทีพีพีของประเทศที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ขอให้กระทรวงพลังงานชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อคลายข้อสงสัยต่างๆ ทั้งนี้การประชุมจะมีการหารือที่สำคัญหลายวาระ ทั้งการหาทางออกและความชัดเจน การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ โดยกระทรวงพลังงานเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ถึงผลสำรวจของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลื่อนกรอบระยะเวลาการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียม 2 แหล่งที่จะหมดอายุในปี 65-66 ออกไปอีก 1-2 เดือนจากเดิมที่กำหนดให้ประมูลเสร็จในเดือนก.ย.60 รวมถึงการพิจารณาแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใหม่ เป็นรูปแบบผสมผสานการผลิตไฟฟ้าต่าง ๆ ตามสัญญาที่ได้รับจากภาครัฐ หรือเรียกว่าแบบไฮบริด

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยึดคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลได้เกือบ 500,000 ไร่
 นายอรรถพล เจริญชันษา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ แถลงผลการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในการทวงคืนผืนป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า สามารถยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ตามมาตรา 44 ทั้งส่วนที่ดำเนินคดีและการเจรจาขอคืนพื้นที่รวม 435,731 ไร่ แบ่งเป็น กรมป่าไม้ 322,891 ไร่ // กรมอุทยานฯ 85,288 ไร่ และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) 27,552 ไร่ ด้วยการใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มข้นจริงจัง พร้อมนำเทคโนโลยีด้านต่างๆมาประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น อากาศยานไร้คนขับ การติดตามการบุกรุกพื้นที่ป่าด้วยดาวเทียม ควบคู่กับ การสร้างความเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายให้กับประชาชน เพื่อปรับทัศนคติประชาชนเข้ามาเป็นแนวร่วมให้กับภาครัฐ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กล่าวด้วยว่า พื้นที่ยึดคืนทั้งหมดแบ่งเป็น คดีบุกรุกเก่า (ก่อนปี 2557) 342,105 ไร่ และคดีบุกรุกใหม่ (หลังปี 2557) 88,000 ไร่ จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมในอดีตที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปี 2557 สูญเสียป่าปีละเฉลี่ยปีละ 600,000 ไร่ แต่หลังปี 2557 จนถึงปัจจุบันสูญเสียพื้นที่ป่าน้อยลงมากเมื่อเทียบกับอดีต โดยเฉพาะการดำเนินคดีตั้งแต่ปี 2557 ทั้ง 3 กรมได้ร่วมกันดำเนินคดีการบุกรุกป่ารายที่เป็นนายทุนและผู้มีอิทธิพลมากถึง 342,105 ไร่
จำนวนคนอ่าน 127 คน จำนวนคนโหวต 0 คน