ข่าวท้องถิ่น 2
จังหวัดสมุทรสาครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

วันที่ 31 ม.ค. 2556 )
 
          จังหวัดสมุทรสาครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๓ ราย จากผู้ส่งแบบประเมิน ๙ หน่วยงาน รวม ๙ ราย
          วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไพศาล สำราญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสมุทรสาครประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครจัดโดยสำนักงานจังหวัด นายไพศาลฯ กล่าวว่า การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นจะมีเป็นประจำทุกปีเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการที่ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ และมีผลงานดีเด่นชัดเจน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสมุทรสาคร มีข้าราชการและลูกจ้างประจำ ๕,๐๖๗ คน สามารถคัดเลือกข้าราชการดีเด่นได้ ๓ คน ส่วนราชการส่งรายชื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ๙ หน่วยงาน รวม ๙ ราย สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุกรายนำเสนอผลงานของตนให้คณะกรรมการฯ พิจารณารายละ ๕ นาที พ.ต.ท. ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบ้านแพ้ว ได้รับเลือกในคะแนนสูงสุด ๑๖ คะแนน นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ๑๐ คะแนน และนายชูชาติ ทัฬหพัชรกุล ครู คศ.๒ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ๙ คะแนน
          นายไพศาลฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั้ง ๓ คนจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ สำหรับข้าราชการที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศเกียรติคุณจังหวัดสมุทรสาคร ในวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
จำนวนคนอ่าน 254 คน จำนวนคนโหวต 0 คน