ข่าวท้องถิ่น
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วม Big Cleaning Day สถานีรถไฟบ้านแหลมซึ่งเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า 110 ปี และเป็นเส้นทางรถไฟที่สั้นที่สุดในประเทศไทย

วันที่ 2 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 102 คน)

วันนี้  (2 ธันวาคม 2560) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณสถานีรถไฟบ้านแหลม  ตำบลท่าฉลอม  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม  Big Cleaning Day ณ สถานีรถไฟบ้านแหลม โดยมีประชาชนจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ  การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร ครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม  กลุ่มพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) หรือ SKCD และประชาชนชุมชนชาวตำบลท่าฉลอม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดย ภายในกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งใหญ่สถานีรถไฟบ้านแหลม จัดให้มีการเก็บ กวาดขยะ  ตัดหญ้า  บริเวณสถานีรถไฟ  เก็บขยะ วัชพืช ในคลองแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าสถานีรถไฟ  สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและปรับทัศนียภาพบริเวณสถานีรถไฟบ้านแหลม ซึ่งเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่มีอายุ 110 ปี ให้มีสะอาดสวยงามน่าใช้บริการ  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในตำบลท่าฉลอม เพื่อลดมลพิษและแก้ปัญหาการจราจร

สำหรับ  สถานีรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง  เริ่มเดินรถเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 สถานีรถไฟบ้านแหลมแห่งนี้จึงถือเป็นสถานีรถไฟประวัติศาสตร์ซึ่งปัจจุบันมีอายุถึง 110 ปี  และยังเป็นเส้นทางรถไฟที่มีระยะทางที่สั้นที่สุดในประเทศ เริ่มต้นจากสถานีบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสาคร  ไปถึง สถานีบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสาคร รวมระยะทาง 33.8 กิโลเมตร …//

จำนวนคนอ่าน 103 คน จำนวนคนโหวต 0 คน