ข่าวท้องถิ่น
รมว.แรงงานตรวจศูนย์ออกเอกสารต่างด้าว จ.สมุทรสาคร พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำงานเที่ยงตรง ถูกต้อง

วันที่ 3 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)

วันนี้ (3 ธันวาคม 2560) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พร้อมคณะลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียรมาของจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 2 ศูนย์ที่ตั้งอยู่ที่ตลาดทะเลไทยและภัตตาคารนิวเฟรนด์  โดยมีนายประภัสสร์  มาลกาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  สำหรับ การดำเนินงานของศูนย์ออกเอกสารต่างด้าวเป็นนโยบายเร่งด่วนในปี 2561 ของ พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ที่จะเร่งรัดให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ไม่มีเอกสารได้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เพื่อป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็ก  แรงงานบังคับ  แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามกระบวนการศูนย์ฯ ตั้งแต่เอกสารรับรองบุคคล (CI) ของทางเมียนมา การตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข  การตรวจลงตราวีซ่าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  และการออกใบอนุญาตทำงาน โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อให้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน เพื่อให้ผู้มารับบริการทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเที่ยงตรงและถูกต้อง

          พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า  สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียรมาของจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 2 ศูนย์  เป็นการตรวจความพร้อมของศูนย์  ปริมาณในแต่ละวันที่สามารถทำได้กี่คน อุปกรณ์ต่างๆ เพียงพอหรือไม่ ปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้าง ในเบื้องต้นได้พบว่า 1.ต้องมีการบริหารจัดการระบบ คิว  อาทิ คนแรงงานต่างด้าวมา 600 คน คนที่ 1-300 ให้ไปทำ CI ก่อน และคนที่ 301-600 ให้ไปตรวจสุขภาพก่อน เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการทำเอกสาร  2.การแยกประเภทต่างด้าวให้ชัดเจนเพื่อลดขั้นตอนในการทำเอกสารของแรงงานต่างด้าวในแต่ละคน และ3. การเพิ่มจุดโมบายเพื่อรองรับแรงต่างด้าวที่มีปริมาณมาก ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีปริมาณแรงงานต่างด้าวประมาณ 290,000 กว่าคน ทั้งนี้เพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ส่วนเรื่องการขยายเวลาออกนั้นต้องนำไปพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเข้าระบบให้ได้มากที่สุดเมื่อแรงงานเข้าระบบปัญหาก็จะจบ แรงงานก็ได้การคุ้มครองทุกเรื่อง

จากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์การควบคุมเข้า-ออกเรือประมง  ศูนย์ PIPO จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณสะพานปลา ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อรับฟังกระบวนการทำงาน ผลการดำเนินงาน สภาพปัญหาของศูนย์ฯ และติดตามแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายด้านแรงงาน ตาม IUU Fishing ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ประสานงานและบูรณาการ การพัฒนากฎหมาย การป้องกัน การดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองเสียหาย และการเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้แรงงานเด็กในสถานบริการและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงอีกด้วย...//

จำนวนคนอ่าน 73 คน จำนวนคนโหวต 0 คน