ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครจัดกิจกรรมปั่นสองล้อบอกรักพ่อให้ก้องโลก เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีและสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)

วันนี้ (5 ธันวาคม 2560) เวลา 06.00 น. ที่เทศบาลตำบลท่าจีน  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานกิจกรรม ท่าจีนไบค์ ตอน ปั่นสองล้อบอกรักพ่อให้ก้องโลก เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี  รณรงค์การสร้างสุขภาพให้แข็งแรง  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมีนายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน  เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ และมีนักปั่นจักรยานมือสมัครเล่นเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คัน

นายรังสรรค์  เจียระนัย  นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน  กล่าวว่า  โครงการท่าจีนไบค์ ตอน ปั่นสองล้อ บอกรักพ่อ ให้ก้องโลก ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี อีกทั้งยังเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี  รณรงค์การสร้างสุขภาพให้แข็งแรง  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน  สำหรับ  เส้นทางการปั่นจักรยานในครั้งนี้ใช้เส้นทางเริ่มต้นที่เทศบาลตำบลท่าจีน ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลบางกระเจ้า ตำบลบ้านบ่อ รวมเป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเป็นพื้นที่ที่มีสถานีท่องเที่ยวทางธรรมชาติป่าชายเลนที่สวยงาม  วิถีชีวิตในพื้นที่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ตามแบบวิถีชาวประมง

จำนวนคนอ่าน 45 คน จำนวนคนโหวต 0 คน