ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครจัดกิจกรรมความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)

วันนี้ (5 ธันวาคม 2560) เวลา 13.00 น. ที่วัดโคกขาม  ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน  ด้วยการรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม โดยการทำความทำสะอาด  เก็บกวาดขยะ  ล้างทำความสะอาดบริเวณรอบพื้นที่วัดโคกขาม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ส่วนราชการ ภาคประชาชน  นักเรียนโรงเรียนวัดโคกขาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน ดังนั้น เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันสำคัญของชาติ จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดสมุทรสาครและทุกภาคส่วน  จึงได้รวมพลังความสามัคคีในการจัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  จิตอาสาจังหวัดสมุทรสาครต่างพร้อมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  โดยการทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร    ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐ์พระพุทธสิหิงค์อันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาคร อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาครมีแผนที่จะพัฒนาให้วัดโคกขามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป

จำนวนคนอ่าน 52 คน จำนวนคนโหวต 0 คน