ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครเปิดตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ชุมชน ตลาดน้ำหนองพะอง อ.กระทุ่มแบน

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 102 คน)

วันนี้ (5 ธันวาคม 2560) เวลา 10.30 น. นายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช  อำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ที่ตลาดน้ำหนองพะอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งตลาดนี้เป็นการบูรณาการทั้งตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ของกรมการพัฒนาชุมชน กับ ตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม ของกระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นการทำงานร่วมกันในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะเปิดให้ขายทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ มีผู้ประกอบการเดิมประมาณ 150 รายและผู้ประกอบการรายใหม่ ที่มาลงทะเบียนตามโครงการตลาดประชารัฐอีก 20 ราย โดยตลาดแห่งนี้จะมีทั้งการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าธงฟ้าราคาถูก สินค้าจากชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งตลาดแห่งนี้นอกจากจะเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอกระทุ่มแบนอีกทางหนึ่งด้วย

นายอำเภอกระทุ่มแบน กล่าวว่า การจัดตั้งตลาดน้ำหนองพะองถือเป็นตลาดน้ำแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐในเรื่องการสนับสนุนขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยว ส่งเสริมวัฒนธรรมตลาดน้ำ การขายอาหาร สินค้า บนเรือตามลำคลองอย่างในอดีตที่ผ่านมา และประกอบกับสอดคล้องกับวิสันทัศน์ของจังหวัดสมุทรสาคร คือ เป็นเมืองฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการผลิตสู่มาตรฐานสากล และหนึ่งในเป้าหมายก็คือ การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทางอำเภอกระทุ่มแบนจึงร่วมกับเทศบาลตำบลสวนหลวง ได้เล็งเห็นความสำคัญของคลองภาษีเจริญ และมีความตั้งในในการพัฒนาพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนให้เป็นที่รู้จักและสร้างเสริมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

สำหรับ ตลาดน้ำหนองพะอง จะเปิดขายในวันเสาร์ –อาทิตย์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเยี่ยมชมและซื้อสินค้า พืชผักผลไม้จากสวน สินค้าชุมชน สินค้าโอทอป ต้นไม้นานาพันธุ์ อาหารคาว หวานทั้งในอดีตและปัจจุบัน สินค้าประดิษฐ์จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองตำบลสวนหลวง นั่นก็คือ รูปหล่อของหลวงปู่ทองอยู่ อดีตเจ้าอาวาส และเป็นอดีตพระเกจิชื่อดังแห่งลุ่มน้ำคลองภาษีเจริญ การจักรยานเผินน้ำ หนึ่งในโครงการพระราชดำริ เพื่อบำบัดน้ำเสีย และกิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตและทัศนียภาพริมคลองคลองภาษีเจริญ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เทศบาลตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร 02-4294742-3 …//

จำนวนคนอ่าน 103 คน จำนวนคนโหวต 0 คน