ข่าวท้องถิ่น
ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน (อ.กระทุ่มแบน)

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.09 น. ได้มีการจัดโครงการความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน ในส่วนของอำเภอกระทุ่มแบนขึ้น ที่วัดหนองพะอง มีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในพิธี พร้อมกับนำจิตอาสาและทหารจากกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ตำรวจ สภ.กระทุ่มแบน ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบบริเวณวัดหนองพะอง และ ในคลองภาษีเจริญ ซึ่งการเก็บผักตบชวาและขยะในคลองภาษีเจริญนั้น ก็ได้ใช้แพใหญ่ล่องไปตามลำคลอง โดยทางด้านของนายอำเภอกระทุ่มแบนและรองนายก เทศบาลตำบลสวนหลวง ก็ขอทดลองความแข็งแรงของสุขภาพด้วยการใช้เครื่องตีน้ำที่ใช้เพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำนั้น เอาปั่นแบบจักรยานแล้วลากจูงแพใหญ่ไปเรื่อยๆ งานนี้ก็เล่นเอาแทบหมดแรงเหมือนกัน

สำหรับโครงการความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดินนี้ เกิดจากกองกิจการในพระองค์ 904 และกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้นายอำเภอในฐานะเป็นหัวหน้าจิตอาสาระดับอำเภอ เป็นผู้รวมพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์การแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน โดยรณรงค์ให้จิตอาสาในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว อย่างน้อยตำบลละ 1 ครั้ง ในแต่ละเดือน และในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ทางอำเภอกระทุ่มแบน จึงได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอำเภอกระทุ่มแบน ได้มีส่วนร่วม ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ซึ่งก็จะส่งผลทำให้จิตอาสานั้นได้รู้สึกมีความสุขในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จำนวนคนอ่าน 73 คน จำนวนคนโหวต 0 คน