ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม ตลาดน้ำคลองโคกขาม

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)

วันนี้ (5 ธันวาคม 2560) เวลา  11.00 น. ที่ตลาดต้องชมตลาดน้ำคลองโคกขาม  ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงาน Grand Opening ตลาดประชารัฐ ระดับอำเภอ ตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม ตลาดน้ำคลองโคกขาม  ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และประชาชน  เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

ตลาดน้ำคลองโคกขาม เกิดขึ้นจากความต้องการของคนในหมู่บ้านที่ต้องการสร้างพื้นที่ริมคลองโคกขาม หมู่ที่ 2 ให้เป็นตลาดนัดชุมชน  เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมไปถึงผู้ที่มาเที่ยวจะได้เที่ยงในเชิงวัฒนธรรมด้วย เพราะ วัดโคกขามเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อสัมฤทธิ์ พระพุทธสิหิงส์ องค์ที่ 4

จังหวัดสมุทรสาคร  ได้คัดเลือกให้ตลาดน้ำคลองโคกขาม เป็นตลาดต้องชม แห่งที่ 2 ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งตลาดดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน จึงน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน อีกทั้งยังได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาต่างๆ ไว้ด้วย โดยตลาดน้ำคลองโคกขามจะเปิดให้บริการในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งภายในตลาดน้ำคลองโคกขาม  ตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า  อาหารพื้นบ้าน   สินค้าโอทอป  สินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  พืชผักจากสวนของเกษตรกร  ขนมทองหยิบ  ทองหยอด  ฝอยทองจากกลุ่มผู้สูงอายุ 1000 ปี เป็นต้น

จำนวนคนอ่าน 84 คน จำนวนคนโหวต 0 คน