ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)

วันนี้  (5 ธันวาคม 2560) เวลา 16.00 น. ที่บริเวณตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้  Grand  Opening ตลาดประชารัฐ จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  ส่วนราชการ  พ่อค้าแม่ค้า ที่นำสินค้ามาจำหน่ายจำนวน 135 ร้านค้า เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์และดำเนินการขยายแนวคิดตลาดสะอาดสินค้าดีมีคุณภาพ และปลอดโฟมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนซื้อสินค้าชุมชนเป็นของขวัญของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครให้ความสำคัญและความต้องการให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อย ได้มีพื้นที่ในการค้าขาย เพื่อยกกระดับการค้าขายในชุมชน  เพิ่มโอกาสในการพัฒนาและการแข่งขันพร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สำหรับพิธีเปิด Grand  Opening ตลาดประชารัฐ จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งจัด ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้  ในวันนี้ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร มีกำหนดงานตลาดประชารัฐ 7 ประเภท ได้แก่ 1.ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 2.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ดำเนินการโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร 3.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ดำเนินการโดย จังหวัดและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 4. ตลาดประชารัฐ Modern Trade 5.ตลาดประชารัฐต้องชม ดำเนินการโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 6.ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ดำเนินการโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ7 ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ดำเนินการโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้  ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นรูปแบบของการบริหารจัดการพื้นที่เดิม แต่เพิ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งตลาดแห่งนี้จะเป็นการจำหน่ายสินค้าประเภท สินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น สินค้าการเกษตร การประมงผลิตภัณฑ์โอทอป  ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสัมมาชีพชุมชน สินค้าอุปโภคบริโภค จะจำหน่ายตั้งวันนี้ จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น...//

จำนวนคนอ่าน 83 คน จำนวนคนโหวต 0 คน