ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพบปะชี้แจงแนวนโยบาย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน อีกทั้งเพื่อแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับครู อาจารย์ และนักเรียน

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 104 คน)

วันนี้ (7 ธันวาคม 2560) เวลา 07.30 น.ที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเมืองสมุทรสาคร เยี่ยมเยียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม(เปี่ยมวิทยาคม) โดยมีนางสมพร สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะครู อาจารย์ นักเรียน ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ได้เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฎิญาณตนพร้อมนักเรียน และให้โอวาทแก่นักเรียนแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยการเดินรอยตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับครู อาจารย์ และนักเรียน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ฝากความห่วงใยแก่เด็กและเยาวชนทุกคน ขอให้ทุกคนโตขึ้นอย่างปลอดภัย มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพ มีความประพฤติที่เรียบร้อย โตขึ้นอยากทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ แต่ขอให้เด็กๆ ทุกคนเป็นคนดีพอก็แล้ว

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 20 ทุน มอบเกียรติบัตรแก่ครู นักเรียนสมุทรสาครรักความเป็นไทย มอบอุปกรณ์การกีฬา มอบพัดลมจำนวน 2 ชุด มอบหนังสือ ศีล 5 หน้าเสาธง และมอบหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียนตามมาตรการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อคอีกด้วย

 

จำนวนคนอ่าน 105 คน จำนวนคนโหวต 0 คน