ข่าวท้องถิ่น
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสมุทรสาครบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)

วันนี้ (7 ธันวาคม 2560) เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ตำบลท่าฉลอม  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม โดยการทำความทำสะอาด กวาดพื้น เก็บขยะ บริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดช่องลม และลานอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวตำบลท่าฉลอมและประชาชนทั่วไป  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ส่วนราชการ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลม และโรงเรียนวัดแหลม  และประชาชน จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก        

สำหรับ  องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม  ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2539 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ประชาชนชาวสมุทรสาครจึงได้ร่วมมือร่วมใจสมทบเงินก่อสร้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอมขึ้น ซึ่งมีขนาดความสูงถึง 9.98 เมตร โดยได้เปิดให้ประชาชนได้เคารพสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2539 เป็นต้นมา

จำนวนคนอ่าน 52 คน จำนวนคนโหวต 0 คน