ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันคนพิการภายใต้แนวคิด ไม่ทิ้งคนพิการไว้ข้างหลัง

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)

วันนี้ (15 ธันวาคม 2560) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสาคร  ประจำปี 2560  ซึ่งจัดขึ้นที่ ภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครเครือข่ายฯ ที่ได้เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และ องค์กรคนพิการ ซึ่งได้มาเข้าร่วมงานจำนวน 1,600 คน

สำหรับ  การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสาคร ก็เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุได้ภาคภูมิใจว่าทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือ เป็นสังคมเพื่อความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  การยอมรับในความเท่าเทียมในสังคม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้พิการ โดยภายในงานได้มี การจัดแสดงของเด็กจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสมุทรสาคร , การแสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบจังหวัดสมุทรสาคร , การมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงาน องค์กร และบุคคล ที่สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสาคร, การมอบเงินทุนประกอบอาชีพจำนวน 9 ราย,การมอบรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการจำนวน 16 คัน,การมอบเงินสงเคราะห์คนพิการ 20 ราย,การมอบไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดจำนวน 22 ราย และมอบเสื่อจำนวน 1,600 ผืน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร , คุณฮะ – คุณสุวรรณ แสงสุขเอี่ยม บริษัทชัยนาวีห้องเย็น จำกัด มอบข้าวสาร 1,600 ถุงๆ ละ 5 กิโลกรัม  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรม มอบชุดกิ๊ฟเซ็ตข้าวเกรียบ จำนวน 1,600 ชุด นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา "สมุทรสาครไม่ทิ้งคนพิการไว้ข้างหลัง” , การแสดงดนตรีของคนพิการ , การจัดนิทรรศการและบริการต่างๆ รวมทั้งการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คนพิการ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันมีคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการ จำนวน 10,581 คน โดยทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับคนพิการด้วยการจัดบริการต่างๆ ให้แก่คนพิการ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการรักษาพยาบาล การจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ เป็นต้น นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้มีการเปิดศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดสมุทรสาครขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ชั้น 2 ซึ่งคนพิการสามารถติดต่อขอรับบริการออกบัตร หรือ ต่อบัตรประจำตัวคนพิการ บริการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ หรือ ขอรับบริการอื่นได้ ที่ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดสมุทรสาครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.เป็นต้นไป …//

จำนวนคนอ่าน 73 คน จำนวนคนโหวต 0 คน