ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร เปิดศูนย์ลูกเรือประมง Fishermen Center

วันที่ 18 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)

             วันนี้ (18 ธันวาคม 2560) เวลา 09.30 น. ที่ สำนักงานองค์การสะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดศูนย์ลูกเรือประมง กับนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล International Migrant Day 2017 จัดขึ้นโดยมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน แรงงานข้ามชาติ เด็กข้ามชาติ กว่า 200 คน

นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า ในการจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทางด้านแรงงานในภาคการประมงที่ดำเนินการโดยภาคประชาสังคม ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในภาคการประมงที่ถูกละเมิดสิทธิ ทำร้าย หรือถูกบังคับใช้แรงงาน อบรมเกี่ยวกับสิทธิและกฎหมายแรงงานให้กับแรงงานประมง ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งเสริมการรวมกลุ่มของแรงงานประมงและการสร้างเครือข่ายแรงงานเพื่อเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ทางด้านแรงงานในภาคการประมง ตลอดจนเพิ่มการรับรู้ให้กับสังคมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และประมง IUU

             นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวอีกว่า จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ ด้านการบริหารจัดการด้านแรงงาน ด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ดังนั้น ความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรภาคธุรกิจในการรับผิดชอบทางสังคม และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาจะเป็นหัวใจสำคัญ และร่วมมือกันอย่างจริงจัง

                                                                                                                                         

จำนวนคนอ่าน 95 คน จำนวนคนโหวต 0 คน