ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561

วันที่ 18 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)

        วันนี้ (18 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมร้านอาหารครัวข้าวหอม ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคณะอนุกรรมการจัดประชุมสตรีจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มสตรีจังหวัดสมุทรสาคร สภาเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน

          นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร มีประชากรจำนวน 561,162 คน เป็นสตรี 287,887 คน หรือร้อยละ 51 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ปัญหาเกี่ยวกับสตรีจังหวัดสมุทรสาครที่สำคัญ ได้แก่ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น และความรุนแรงในครอบครัว จังหวัดสมุทรสาครจึงมีความห่วงใยในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงมีนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านสังคมและจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสถานภาพสตรี และกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรี ส่งผลให้สังคมของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นสังคมที่น่าอยู่

จำนวนคนอ่าน 56 คน จำนวนคนโหวต 0 คน