ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครเปิดศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน

วันที่ 19 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)

วันนี้ (19 ธันวาคม 2560) เวลา 10.00 น. นายวิรัช  คันศร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีนายสุชาติ  เงินสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช  นายอำเภอกระทุ่มแบน  นายบัญชา  ฤทธิศาสตร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ และผู้สูงอายุเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าว จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มทักษะ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุและชุมชนต่อไป  โดยเป็นหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ซึ่งในวันนี้ ได้มีการฝึกอบรมการทำขนมถั่วแปบปากหม้อ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เป็นวิทยากร

นายวิรัช  คันศร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กล่าวว่า  ที่ผ่านมา กพร.ได้จัดให้มีโครงการสานสร้างศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และยังคงดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมอบให้สถาบันฯ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ จัดหาครูฝึกด้านช่างต่างๆ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชน ทั้งการลงไปให้ความรู้และฝึกสอนให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน คอมพิวเตอร์ และรถยนต์ เป็นศูนย์ช่างชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งอบรมส่งเสริมอาชีพ  จะมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 86 แห่ง  ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้  สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนสร้างระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง

จำนวนคนอ่าน 77 คน จำนวนคนโหวต 0 คน