ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมพร้อมสั่งการทุกจุดบริการร่วมปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 31 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สั่งการนายอำเภอทั้ง 3 อำเภอในพื้นที่เข้มงวดและมีการบังคับใช้กฎจราจรอย่างเข้มงวดบนถนนหลักและถนนรอง เพื่อสร้างความปลอดภัยจากการสัญจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยเฉพาะการตรวจจับผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ การสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่ และอย่างยิ่งกรณีเมาแล้วขับ ทั้งนี้เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง

ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานในช่วงเทศการปีใหม่ 2561 ได้ออกติดตามและตรวจเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบริการร่วมจุดตรวจหลัก จำนวน 6 จุด และจุดตรวจบริการร่วมจุดตรวจรองอีกกว่า 18 จุด ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอของจังหวัด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบริการร่วมทุกจุดมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ทุ่มเทและเสียสละ อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้สรุปผลการปฏิบัติงานการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 พบว่าวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2560 จังหวัดสมุทรสาครมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 18 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 18 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 4 คน เสียชีวิต 0 ราย สะสม 0 วัน โดยพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด เมาสุรา ทัศนวิสัยไม่ดี ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จักรยานยนต์ และรถปิคอัพ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนกรมทางหลวง และถนน อบต/ถนนในหมู่บ้าน

จำนวนคนอ่าน 51 คน จำนวนคนโหวต 0 คน