ข่าวท้องถิ่น
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ(กลุ่มเสี่ยง) ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการจำนวน 3 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 24 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 92 คน)

วันนี้ (24 ม.ค. 2561)  เวลา 08.30 น. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ(กลุ่มเสี่ยง) ตรวจสถานประกอบกิจการจำนวน 3 แห่ง ใน อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยโรงงานแรก ตั้งอยู่ที่ ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายที่นอนยางพารา ขณะเข้าตรวจพบแรงงานทำงานจำนวน 87 คน สัญชาติไทย 56 คน เป็นชาย 13 คน หญิง 43 คน สัญชาติเมียนมา 31 คน เป็นชาย 19 คน หญิง 12 คน ผลการตรวจพบการกระทำความผิดตาม กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ตามมาตรา 108 นายจ้างจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โรงงานที่สองตั้งอยู่ที่ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยาง ขณะเข้าตรวจพบแรงงานทำงานจำนวน 55 คน สัญชาติไทย 55 คน เป็นชาย 25 คน หญิง 30 คน ผลการตรวจพบ 1.การกระทำความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ตามมาตรา 108 นายจ้างจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรา 112 นายจ้างไม่จัดทำทะเบียนลูกจ้าง 2.กระทำความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตามมาตรา 84และ99 นายจ้างไม่จัดทำทะเบียนผู้ประกันตน 3.กระทำความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2536 ตามมาตรา 18 นายจ้างทำการขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และโรงงานที่สาม ตั้งอยู่ที่ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ขณะเข้าตรวจพบแรงงานทำงานจำนวน 75 คน สัญชาติไทย 63 คน เป็นชาย 29 คน หญิง 34 คน สัญชาติเมียนมา 11 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 6 คน สัญชาติลาว 1 คน เป็นหญิง 1 คน ผลการตรวจพบการกระทำความผิด 1.กระทำความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ตามมาตรา 108 นายจ้างจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มาตรา 112 นายจ้างไม่จัดทำทะเบียนลูกจ้าง มาตรา 114 นายจ้างไม่จัดทำเอกสารการจ่ายค่าจ้าง 2.กระทำความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตามมาตรา 84และ99 นายจ้างไม่จัดทำทะเบียนผู้ประกันตน

ผลการดำเนินงาน สำนักงานสวัสดิการฯได้มีหนังสือเชิญพบนายจ้าง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานประกันสังคม ได้มีหนังสือเชิญพบนายจ้าง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานอุตสาหกรรม ได้มีหนังสือเชิญพบนายจ้าง และให้นายจ้างระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน

จำนวนคนอ่าน 93 คน จำนวนคนโหวต 0 คน