ข่าวท้องถิ่น
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในเรือประมงทะเล

วันที่ 25 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)

วันนี้ (25 มกราคม 2561) เวลา 08.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ประมงจังหวัดสมุทรสาคร สถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเรือตรวจการณ์ออกตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน การค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในเรือประมงบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน โดยตรวจเรื่องใบอนุญาตทำงาน หนังสือพาสปอร์ต การใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แรงงานต่างด้าวย้ายนายจ้างผิดกฎหมายแรงงาน เพื่อป้องปราม ผู้ประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงาน เป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายของจังหวัดสมุทรสาคร โดยการตรวจในครั้งนี้หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง

สำหรับเรือประมงที่ทำการตรวจในวันนี้มีจำนวน 2 ลำ เป็นเรือประมงในน่านน้ำ 1.เรือประมง อ.พรพีรพัฒน์นาวี 1 ประเภทเรือ อวนล้อมจับ มีลูกจ้าง 35 คน ไทย 8 คน พม่า 27 คน 2.เรือประมง โชควันดี 19ประเภทเรืออวนล้อม มีลูกจ้าง 27 คน ไทย 25 คน กัมพูชา 2 คน จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด และไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย แรงงานทุกคนมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน

จำนวนคนอ่าน 69 คน จำนวนคนโหวต 0 คน