ข่าวท้องถิ่น
อำเภอบ้านแพ้วแถลงข่าวจัดงานเกษตรโชว์ศักยภาพการเป็นลานเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 2 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 196 คน)

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2561)  ที่ศาลาเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  นายเอกวิทย์  มีเพียร  นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานเกษตรของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 12  มีนาคม  2561  ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  โดยวัตถุประสงค์ขอการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการโชว์ศักยภาพและความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตร ทั้งพืช ผัก ผลไม้  กุ้ง ปลาสลิด ที่หลากหลายอันเลื่องชื่อจนถือว่าเป็นของดีของเด่นของอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  นอกจากนี้ยังได้สักการะหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอบ้านแพ้ว เป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่าน  จนได้ชื่อว่า  "เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำดำเนิน”

นายเอกวิทย์  มีเพียร  นายอำเภอบ้านแพ้ว กล่าวว่า อำเภอบ้านแพ้ว เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำและลำคลองที่สำคัญๆ หลายสายเชื่อมโยงติดต่อกัน จึงเป็นแหล่งผลิตสินค้าในทางการเกษตร อาชีพหลักของชาวบ้าน คือการทำเกษตรกรรม ปลูกพืช ผลไม้  ไม้ดอกไม้ประดับ  อีกทั้งในพื้นที่ยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาสลิดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตลอดจนยังมีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อการส่งออก ไปยังต่างประเทศอีกด้วย  โดยภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานยังได้ชมการประกวดกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ถึง 7 ประเภท และประกวดผลไม้พันธุ์ต่างๆ อีกถึง 12 ประเภท และนิทรรศการงานเกษตรสินค้า OTOP ในการนี้ วันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 08.09 น. จะมีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโตลงเรือขบวนแห่ทางน้ำ พร้อมขบวนเรือผลผลิตทางการเกษตรจาก 12 ตำบล ล่องไปตามคลองดำเนินสะดวกให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชา  จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวงาน "เกษตรของดีอำเภอบ้านแพ้วและงานปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์”  ประจำปี 2561  ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 4 – 12  มีนาคม  2561 นี้  ...//

จำนวนคนอ่าน 197 คน จำนวนคนโหวต 0 คน