ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งปรับปรุงกระบวนการระดับปฏิบัติของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ทั้ง 78 แห่งทั่วประเทศ

วันที่ 9 ก.พ. 2561 )
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งปรับปรุงกระบวนการระดับปฏิบัติของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ทั้ง 78 แห่งทั่วประเทศ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งปรับปรุงกระบวนการระดับปฏิบัติของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ทั้ง 78 แห่งทั่วประเทศ หลังเปิดศูนย์ 3 วัน พบว่าแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการปริมาณค่อนข้างน้อย ไม่ตรงตามเป้าหมายต่อวัน
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ทั้ง 78 แห่งทั่วประเทศ รัฐบาลเปิดให้แรงงานต่างด้าวมาดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวและขออนุญาตทำงาน จากการเปิดศูนย์ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รวม 3 วัน มีจำนวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา มาดำเนินการไม่มากนักซึ่งไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการในระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องปริมาณแรงงานต่างด้าวที่ต้องมาดำเนินการต่อวัน ซึ่งปัจจุบันคงเหลือแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน นี้ อีก 8 แสนคน และแรงงานต่างด้าวทุกกลุ่มต้องมาติดต่อดำเนินการที่ศูนย์ OSS จำนวน 2 ล้านคน เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้
โดยในวันนี้ (8 ก.พ.61) ได้มีการประชุมระดับผู้บริหารกระทรวงตั้งแต่ 06.30 น. เพื่อหาแนวทางปรับปรุงศูนย์ OSS ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วขึ้น ซึ่งมีความเป็นห่วงสำหรับแรงงานกัมพูชาที่จำนวนแรงงานต่างด้าวค่อนข้างมากและตัวเลขการดำเนินการไม่ค่อยขยับ จึงจำเป็นต้องหารือกับรัฐบาลกัมพูชา รวมถึงรัฐบาล สปป.ลาว เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป ส่วนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาไม่มีความกังวลเนื่องจากตัวเลขขยับไปได้มาก
จำนวนคนอ่าน 65 คน จำนวนคนโหวต 0 คน