ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครจัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล แปลงขยะเป็นบุญ นำเงินทำนุบำรุงพุทธศาสนา

วันที่ 7 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 125 คน)

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.30 น. ที่วัดสุวรรณรัตนาราม  ตำบลแคราย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในกิจกรรมทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561  โดยมี ดร.รวมทรัพย์  คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

สำหรับ กิจกรรม ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะจัดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  โดยครั้งนี้ได้จัดทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล เป็นครั้งที่ 2  ซึ่งบรรยากาศก็มีรถขนขยะจาก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ บรรทุกขยะเข้ามาขายกันเป็นจำนวนมาก โดยมีบริษัท ฤตธนา รียูส จำกัด มารับซื้อขยะ ซึ่งขยะที่นำมาทอดผ้าป่าในครั้งนี้จะมีขยะ 10 ประเภท ได้แก่  แก้ว พลาสติกสี พลาสติกขุ่น พลาสติกใส กระดาษจั๊บ กระดาษลัง อลูมิเนียม เหล็ก สังกะสี แผ่นซีดี   ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านนำ ขยะ มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ ในส่วนของสถานประกอบการในพื้นที่ก็ได้นำขยะมาร่วมด้วย จึงทำให้มีปริมาณขยะเป็นจำนวนมาก ซึ่งในเบื้องต้นได้เงินถึง 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท) ซึ่งเงินที่ได้ทั้งหมดก็จะนำมาทอดผ้าป่าถวายพระ วัดสุวรรณรัตนารามเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา ต่อไป  

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดประกวดต้นผ้าป่าจากขยะ  การจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์ขยะเป็นผลงานต่างๆ  การจัดนิทรรศการแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ว่า ขยะเหลือใช้ก็ไม่ได้ไร้ค่า ยังสามารถทำให้เกิดสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นได้ อีกทั้งยังได้ทำบุญ อีกด้วย ...//

จำนวนคนอ่าน 126 คน จำนวนคนโหวต 0 คน