ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯสมุทรสาคร พร้อมส่วนราชการ เยี่ยมเยียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เพื่อพบปะชี้แจงแนวนโยบาย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน ภายใต้โครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 7 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 197 คน)

วันนี้ (7 กุมพาพันธ์ 2561) เวลา 07.30 น.ที่โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ต.บางปลา อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายโชติพัฒน์ สิชฌรังสี ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเมืองสมุทรสาคร เยี่ยมเยียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย โดยมี นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะครู อาจารย์ นักเรียน ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ได้เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฎิญาณตนพร้อมนักเรียน และให้โอวาทแก่นักเรียนแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยการเดินรอยตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ของจิตอาสา ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับครู อาจารย์ และนักเรียน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ฝากความห่วงใยแก่เด็กนักเรียนทุกคน ขอให้ทุกคนโตขึ้นอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 20 ทุน มอบเกียรติบัตรแก่ครู นักเรียนสมุทรสาครรักความเป็นไทย มอบอุปกรณ์การกีฬา มอบพัดลมจำนวน 5 ชุด มอบหนังสือ ศีล 5 หน้าเสาธง และมอบหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียนตามมาตรการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อคอีกด้วย

 

จำนวนคนอ่าน 198 คน จำนวนคนโหวต 0 คน