ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดการฝึกอบรมและทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 8 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)

          วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2561)  เวลา 10.00 น. ที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ.  โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 116 หมู่บ้าน จำนวน 116 คน เข้ารับการอบรม

สำหรับการ  โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. จะอบรมเป็นเวลา 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ เพื่อให้ได้ฝึกภาคสนาม เรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ อำนาจในการจับกุม การตรวจบุคคล ยานพาหนะ ยุทธวิธีการจับกุม การปฐมพยาบาลแลผู้บาดเจ็บกรณีฉุกเฉิน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และชุดปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุจริง เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  ต่อไป

จำนวนคนอ่าน 48 คน จำนวนคนโหวต 0 คน