ข่าวประชาสัมพันธ์
ชวนคนไทยร่วมงานอุ่นไอรักฯ !! สร้างความสุข ปลุกความภาคภูมิใจในแผ่นดิน

วันที่ 19 ก.พ. 2561 )
 
ชวนคนไทยร่วมงานอุ่นไอรักฯ !! สร้างความสุข ปลุกความภาคภูมิใจในแผ่นดิน

นายกฯ เชิญชวนคนไทยร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. - 11 มี.ค. 61 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร งพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์จัด ขึ้น เพื่อให้ชาวไทยมีความสุข เป็นการสืบสานวัฒนธรรมขนบธร รมเนียมประเพณีอันดีงามของช าติ รวมทั้งได้ชมการจัดสวนดอกไม ้และงานศิลปะอันงดงามของไทย  ทุกคนจะภาคภูมิใจในความเป็น ชาติไทยที่มีสมบัติอันล้ำค่ าและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน  โดยพร้อมใจกันแต่งกายให้เข้ าบรรยากาศย้อนยุคของไทย หรือชุดสุภาพตามความสมัครใจ
 
จำนวนคนอ่าน 59 คน จำนวนคนโหวต 0 คน