ข่าวประชาสัมพันธ์
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ สำนักข่าวบลูมเบิร์ก จัดอันดับให้ประเทศไทย เป็นชาติที่มีความสุข หรือ ระดับความทุกข์ยากต่ำที่สุดในโลก โดยวัดจากอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำ

วันที่ 19 ก.พ. 2561 )
 
พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  พอใจผลการจัดอันดับ ดัชนีความทุกข์ยาก (Misery Index) ประจำปี 2018 ของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ที่ระบุว่า ประเทศไทยมีระดับความทุกข์ย ากต่ำที่สุดในโลก หรือ มีความสุขที่สุด จากทั้งหมด 66 ประเทศ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ด้วยคะแนน 2.5 โดยการจัดอันดับวัดจากอัตรา เงินเฟ้อและอัตราการว่างงาน ที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจะสะท้อนว่าเศรษฐกิจอยู ่ในระดับดี ทั้งนี้ ในปี 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานว ่า ประเทศไทยมีอัตราการว่างงาน เพียง ร้อยละ 1.3 และอัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 0.66 ซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลเ ร่งผลักดันมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจ้างงานมากข ึ้น และรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่ไปกับการดูแลเศรษฐกิจ ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ สำหรับ 5 อันดับประเทศที่มีความทุกข์ ยากน้อยที่สุดในโลก ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และ ไต้หวัน โดยเศรษฐกิจภาพรวมปีนี้ไปได ้ดี และเชื่อว่าประชาชนก็รอคอยก ารแก้ไขปัญหาปากท้องและผลลั พธ์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจฐา นราก รัฐบาลจึงพยายามทำทุกวิถีทา ง เพื่อให้ทุกคนเกิดความมั่นใ
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 62 คน จำนวนคนโหวต 0 คน