ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครเสริมความรู้ผู้ปฏิบัติงานการจัดระเบียนแรงงานต่างด้าวก่อนจะกวดขันอย่างเข้มงวด 1 กรกฎาคมนี้

วันที่ 29 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)

วันนี้ (29 มิถุนายน 2561) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายเทพประสิทธ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยกิจกรรมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคง (จัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร) กิจกรรมที่ 1 อบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการ  โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า  จังหวัดสมุทรสาครได้จัดโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยกิจกรรมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคง (จัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร) กิจกรรมที่ 1 อบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย  ป้องกัน ปราบปราม การบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ และการกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการ ลดผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง 

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 1 กรกฎาคมนี้  จังหวัดสมุทรสาครจะออกตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่มีการยกเว้น จึงขอฝากให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานอ้างอิงกฎหมาย กฎระเบียบ  ปฏิบัติงานอย่างสุจริตใจ อย่าเรียกรับผลประโยชน์ ต้องรู้กฎหมายอย่างถูกต้องและแม่นยำ และต้องมีข้อมูลของสถานประกอบกิจการก่อนเข้าตรวจ  เพื่อป้องกันการฟ้องกลับของผู้ประกอบกิจการ ทั้งนี้ ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ...//

จำนวนคนอ่าน 75 คน จำนวนคนโหวต 0 คน