ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นำจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

วันที่ 10 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)

          วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561) เวลา 10.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายวิรัช ไชยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนคณะครู อาจาราย์นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม ได้ร่วมกันทำความดีภายใต้โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม โดยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นก็กล่าวถวายราชสดุดี และนำจิตอาสาร่วมกันปฏิญาณตน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 3 ครั้ง ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปทำความสะอาดรอบๆ พื้นที่โรงเรียนอันนาลัย

          สำหรับโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” นี้ เป็นโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นการรวมพลังของหัวใจแห่งความจงรักภักดีสานต่อพระปณิธานโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติมีความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ เป็นการแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชน ส่งผลทำให้คนในชุมชนได้ตระหนักและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ สร้างความสะอาดเรียบร้อยแก่บ้านเมือง อีกทั้งยังนับเป็นการกระทำความดีที่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม และสร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันสืบสานการดูแลชุมชนของตนให้เกิดความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้านอย่างยั่งยืนตลอดไป...//

จำนวนคนอ่าน 58 คน จำนวนคนโหวต 0 คน