ข่าวท้องถิ่น
จ.สมุทรสาครจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) เวลา 9.00 น. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัฒนุสรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 27 ของกรุงศรีอยุธยา ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231 พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งจนได้รับการเทิดพระเกียรติเป็น " มหาราช " และทรงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมากทั้งด้านการทหารด้านการเป็นนักการค้าและนักการทูต ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญ ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม นอกจากนี้ ทรงมีพระปรีชาในด้านศิลปะวรรณคดีเป็นอย่างยิ่ง ทรงพระราชนิพนธ์ วรรณคดีไทยไว้หลายเรื่อง ได้แก่ สมุทรโฆษคำฉันท์ โคลงเรื่องทศรถสอนพระราม พาลีสอนน้อง และราชสวัสดิ์ เป็นต้น จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยา
จำนวนคนอ่าน 56 คน จำนวนคนโหวต 0 คน