ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครจัดโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่เพื่อสร้างความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน

วันที่ 12 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)

วันนี้ (12 ก.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้วาราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การดำเนินโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ เป็นมีลักษณะการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อออกหน่วยบริการประชาชนโดยตรง เป็นการลดรายจ่ายและลดเวลาให้ประชาชนที่จะต้องเดินทางไปหาหน่วยงานต่างๆ และยังได้รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชน

สำหรับ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินให้กับผู้สูงอายุ รถวีลแชร์ มอบถุงยังชีพพร้อมยาสามัญประจำบ้าน นอกจากนี้ภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ออกหน่วยบริการประชาชนอีกเป็นจำนวนมาก อาทิ กาชาดสมุทรสาครมอบแว่นสายตายาวให้แก่ผู้สูงอายุ , กรมทหารสื่อสารค่ายกำแพงเพชนอัครโยธินนำรถอาหารเคลื่อนที่มาบริการประชาชนและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวให้กับประชาชน , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดให้บริการฉีดยาโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว , สำนักงานประมงจังหวัดแจกพันธุ์ปลาตะเพียน ยี่สกและปลาสวยให้แก่เกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงเพื่อสร้างอาชีพ , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดสอนอาชีพให้กับประชาชน, สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครออกหน่วยบริการรับต่อทะเบียน ชำระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

 

จำนวนคนอ่าน 79 คน จำนวนคนโหวต 0 คน