ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว

วันที่ 8 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 15 คน)

สมุทรสาครปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว
วันนี้ (6 ส.ค.61) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานปล่อยขบวนรถสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ สปป.ลาว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ ผู้แทนเทศบาลนครสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปล่อยขบวนรถดังกล่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นอกจากนี้ ยังมีภาครัฐและภาคเอกชนเปิดรับเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมใน สปป.ลาว เช่นเดียวกัน อาทิ เทศบาลนครสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งก็ได้สิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก สำหรับ จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ซึ่งจะเปิดรับบริจาคไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากไม่สะดวกเดินทางมาบริจาค สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว เลขที่บัญชี 067-0-12886-4 และหากขอรับใบเสร็จรับเงินให้จัดส่งสำเนาใบโอนเข้าบัญชีดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท ห้าง ร้าน ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ทางโทรสาร 0-3442-6424 หรือ 0-3442-4981 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
จำนวนคนอ่าน 16 คน จำนวนคนโหวต 0 คน