ข่าวท้องถิ่น
ศาลจังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันรพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

วันที่ 8 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 18 คน)

ศาลจังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันรพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
วันนี้ (7 สิงหาคม 2561) เวลา 07.30 น. ที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร นางพนิดา อรรคเศรษฐัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีงานวันรพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัด ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสมุทรสาคร และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนนักกฎหมายในสาขาอาชีพต่างๆ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปีเป็น วันรพี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ศาลจังหวัดสมุทรสาคร และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันจัดงานเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยในช่วงเช้าได้มีการประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีการถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล ต่อจากนั้น ประธานในพิธีถวายพวงมาลาสักการะและกล่าวสดุดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยพระองค์และยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที
สำหรับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงสมภพเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาตลับ พระองค์ทรงมีตำแหน่งเป็นสภานายกในกองข้าหลวงพิเศษและเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงมุ่งมั่นในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบศาลงานยุติธรรมของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าทันต่างประเทศ และนอกจากนั้น พระองค์ยังทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนกฎหมายในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ทรงคัดเลือกและสอนนักเรียนเองทุกวิชา จนกระทั่งเปิดให้สอบไล่ในระดับชั้นเนติบัณฑิตเป็นครั้งแรก
จำนวนคนอ่าน 19 คน จำนวนคนโหวต 0 คน