ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่ 8 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 22 คน)

วันนี้ (7 ส.ค.61) เวลา 14.30 น. ที่คลองดำเนินสะดวก หน้าโรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย) หมู่ที่ 3 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายประยงค์ นอบน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนพร้อมคณะ ครูนักเรียนโรงเรียนวัดสวนส้ม โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวกและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน รวมทั้งเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งภายในงานได้มีการแสดงของเด็กนักเรียน การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และการปล่อยปลาตะเพียนขาว และปลายี่สกลงในคลองดำเนินสะดวกรวมจำนวน 500,000 ตัว อีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 23 คน จำนวนคนโหวต 0 คน