ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นำจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

วันที่ 8 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 19 คน)

วันนี้ (8 ส.ค. 61) เวลา 10.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าฯสมุทรสาคร นายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายวิรัช ไชยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนคณะครู อาจารย์ นักเรียนจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้ร่วมกันทำความดีภายใต้โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นก็กล่าวถวายราชสดุดี และนำจิตอาสาร่วมกันปฏิญาณตน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 3 ครั้ง ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปทำความสะอาด
สำหรับโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” นี้ เป็นโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นการรวมพลังของหัวใจแห่งความจงรักภักดีสานต่อพระปณิธานโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติมีความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ เป็นการแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชน ส่งผลทำให้คนในชุมชนได้ตระหนักและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ สร้างความสะอาดเรียบร้อยแก่บ้านเมือง อีกทั้งยังนับเป็นการกระทำความดีที่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม และสร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันสืบสานการดูแลชุมชนของตนให้เกิดความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้านอย่างยั่งยืนตลอดไป
จำนวนคนอ่าน 20 คน จำนวนคนโหวต 0 คน