ข่าวประชาสัมพันธ์
ครม. เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อลดปัจจัยการผลิต สนับสนุนเงินซื้อปัจจัยการผลิต 50 บาทต่อตัน รายละไม่เกิน 5,000 ตัน

วันที่ 11 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 37 คน)

ครม. เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อลดปัจจัยการผลิต สนับสนุนเงินซื้อปัจจัยการผลิต 50 บาทต่อตัน รายละไม่เกิน 5,000 ตัน

➡️ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อลดปัจจัยการผลิต โดยสนับสนุนเงินในส่วนการซื้อปัจจัยการผลิตในราคา 50 บาทต่อตัน ไม่เกินรายละ 5,000 ตัน

➡️ โดยประมาณการณ์ว่าจะมีจำนวนผลผลิต 130 ล้านตัน ซึ่งจะสามารถทำให้ชาวไร่อ้อยได้รับประโยชน์จากโครงการกว่า 340,000 รายทั่วประเทศ ใช้งบประมาณปี 2562 รวมประมาณ 6,500 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังสนับสนุนในส่วนของเงินฝากเข้ากองทุนที่ชาวไร่อ้อยนำส่งประมาณ 70 บาทต่อตัน โดยโรงงานจะเป็นผู้นำจ่ายโดยตรงแก่ชาวไร่อ้อยที่ขายอ้อยให้โรงงาน

➡️ กระทรวงอุตสาหกรรม คาดหวังเพื่อให้ชาวไร่อ้อยและผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าใหม่ๆ เพิ่มมูลค่าได้สูงขึ้น นอกเหนือจากน้ำตาลสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ (bio economy) ที่มุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอย่างเป็นธรรม ขณะที่ผลการเจรจากับบราซิลล่าสุดนั้นเป็นผลดี ไม่มีการกีดกันหรือจำกัดการค้าใดๆ

http://thainews.prd.go.th/…/…/news_detail/WNECO6110100010011

จำนวนคนอ่าน 38 คน จำนวนคนโหวต 0 คน