ข่าวท้องถิ่น
ฝ่ายความมั่นคงอำเภอกระทุ่มแบนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าส่งกลิ่นเหม็นและเสียงดัง

วันที่ 12 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)

วันที่ (11 ตุลาคม 2561) เวลา 14.30 น. ภายใต้การอำนวยการนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน ได้สั่งการให้นายจตุนันท์ จอมทัน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายศุภโชค โชคสาคร เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับทหารค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลสวนหลวง ผญบ.ม.9 ตำบลสวนหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากประชาชนที่อาศัย อยู่บริเวณใกล้เคียง บ้านเลขที่ 20/20 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ว่าได้รับผลกระทบทางกลิ่น และเสียง จากการประกอบกิจการเกี่ยวกับร้านรับซื้อของเก่า บริเวณบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีใบขออนุญาตประกอบกิจการรับซื้อของเก่า และใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิด ดังนี้

1. มีการกองเศษวัตถุจากการประกอบกิจการนอกบริเวณตัวอาคาร ซึ่งไม่มีหลังคาปกคลุม จึงสั่งให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ภายในบริเวณตัวอาคาร

2.พบว่ามีการกองเศษวัสดุจากการประกอบกิจการทับทม ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน จึงแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

3.พบเครื่องจักร จำนวน 150 แรงม้า ซึ่งทางโรงงานไม่มีประประกอบกิจการ รง.4 จึงตั้งข้อหาตั้งเครื่องจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท และประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท จึงแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหยุดประกอบกิจการ

โดยจะมีคำสั่งจากเทศบาลตำบลสวนหลวง และอุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และอำเภอกระทุ่มแบนจะพิจารณารวบรวม เอกสารหลักฐาน เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่าของผู้ประกอบกิจการ เนื่องจาก การประกอบกิจการดังกล่าวก่อความรำคาญแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งขัดต่อบันทึกคำให้การรับรองเพื่อประกอบกิจการขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ที่ผู้ประกอบกิจการได้บันทึกให้ถ้อยคำไว้กับอำเภอกระทุ่มแบน...//

จำนวนคนอ่าน 46 คน จำนวนคนโหวต 0 คน