ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครลงพื้นที่ดูการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในคูคลองพร้อมปล่อยปลากินวัชพืชสร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ

วันที่ 12 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)

วันนี้ (11 ตุลาคม 2561) เวลา 16.00 น. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด/ประธานคณะทำงานแก้ปัญหาผักตบชวา ชุดที่ 2 นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะทำงานแก้ปัญหาผักตบชวา ประกอบด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนป้องกันจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของสายคลอง ที่มีตั้งแต่ 2 อำเภอรับผิดชอบร่วมกัน(อำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน)ตามแหล่งน้ำที่สำรวจเมื่อพฤษภาคม 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561 คือ คลองวังนกไข่ กว้าง 12-16 เมตร ยาว 1,300 เมตร แบ่งเป็น อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา(อำเภอบ้านแพ้ว) ความยาว 200 เมตร และอบต.หนองนกไข่(อำเภอกระทุ่มแบน) ความยาว 1,100 เมตร พบว่าไม่มีผักตบชวา สำหรับ การบริหารจัดการของคลองวังนกไข่ นำโดยเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักในการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 7 อบต. ได้แก่ อบต.คลองตัน, เจ็ดริ้ว, หนองนกไข่, บางช้าง, บางยาง,และคลองจินดา โดยมีจัดการประชุม 2 เดือน 1 ครั้ง เพื่อหาวิธีการจัดเก็บโดยใช้ร่วมมือจากชมรมคนริมน้ำ นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ร่วมใจกันดำเนินการ

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะทำงานติดตามฯ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนซึ่งเป็นพันธุ์ปลากินวัชพืช จำนวน 10,000 ตัว อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ และสร้างความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำให้ยั่งยืน ต่อไป....///

จำนวนคนอ่าน 33 คน จำนวนคนโหวต 0 คน