ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาล จัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนเข้าทำกินในรูปแบบสหกรณ์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รวม 5 พื้นที่ 4 จังหวัด เนื้อที่กว่า 44,000 ไร่ และมอบป่าชุมชนใน 4 จังหวัด รวม 20 พื้นที่ เนื้อที่กว่า 13,000 ไร่

วันที่ 29 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 21 คน)

รัฐบาล จัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนเข้าทำกินในรูปแบบสหกรณ์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รวม 5 พื้นที่ 4 จังหวัด เนื้อที่กว่า 44,000 ไร่ และมอบป่าชุมชนใน 4 จังหวัด รวม 20 พื้นที่ เนื้อที่กว่า 13,000 ไร่

➡️ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลด้วยการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยใน 5 พื้นที่ รวม 4 จังหวัด เนื้อที่กว่า 44,528 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,779 ราย รวม 1,916 แปลง

➡️ ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จังหวัดเชียงราย 18,170 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,575 ราย รวม 1,427 แปลง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อส้มและป่าดอยโป่งนก จังหวัดพะเยา 2,037 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 300 ราย รวม 335 แปลง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง จังหวัดแพร่ 935 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 104 ราย รวม 154 แปลง ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี รวม 18,128 ไร่ และป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ จังหวัดน่าน รวม 5,256 ไร่

➡️ การจัดสรรที่ดินทำกินให้เข้าใช้ประโยชน์จะช่วยให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และช่วยลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่ดินด้วย

➡️ พร้อมกันนี้ ยังได้กำหนดพื้นที่รับมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนรอบพื้นที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ใน 4 จังหวัด รวม 20 พื้นที่ รวมเนื้อที่กว่า 13,462 ไร่ คือ เชียงราย แพร่ น่าน และพะเยา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า

http://thainews.prd.go.th/…/…/news_detail/WNEVN6110290010001

จำนวนคนอ่าน 22 คน จำนวนคนโหวต 0 คน