ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดพะเยาระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงรายและพะเยา ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม

วันที่ 29 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 26 คน)

นายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดพะเยาระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงรายและพะเยา ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม

➡️ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา โดยช่วงเช้านี้นายกรัฐมนตรีสักการะพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา และเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไป

➡️ จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ก่อนที่จะเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ราษฎร ที่ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา บริเวณหน้ากว๊านพะเยา

➡️ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน และโครงการตามแนวทางประชารัฐ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบปะกับประชาชน เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ และศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะเยา เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง

➡️ ซึ่งที่ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา มีประชาชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนมากเดินทางมารอให้การต้อนรับและพบกับนายกรัฐมนตรีและคณะระหว่างลงพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานในจังหวัดพะเยาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

➡️ ในการลงพื้นที่จังหวัดพะเยานายกรัฐมนตรียังมีภารกิจลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ำกว๊านพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โครงการก่อสร้างฝายพับได้ ภายใต้โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาบึกลงสู่แหล่งน้ำ

http://thainews.prd.go.th/…/…/news_detail/WNPOL6110290010004

จำนวนคนอ่าน 27 คน จำนวนคนโหวต 0 คน