ข่าวท้องถิ่น
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จ.สมุทรสาคร

วันที่ 9 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2561) เวลา 15.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยภายในพระอุโบสถ จากนั้น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าทูลถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ ตามลำดับ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้น พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร กราบทูลรายงาน จบแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอุโบสถหลังใหม่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จากนั้น พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ทูลถวายเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้อุปถัมภ์วัดเจษฎาราม เข้าถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพร จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบ กลับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

สำหรับ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นวัดเก่าสร้างมาประมาณ 160 ปีเศษ แต่เดิมมีชื่อว่า "วัดธรรมสังเวช” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า "วัดกระเจ็ด”ตามชื่อคลองข้างวัดด้านทิศตะวันออก ต่อมาเจ้าจอมมารดาโหมด ในรัชกาลที่ 5 พระมารดาของ พลเรือเอกพระเจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มาเที่ยวชมคลองมหาชัยและพักแรมที่วัดนี้ ได้ถวายนามให้ใหม่ว่า "วัดเจษฎาราม” และได้ใช้นามนี้มาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับ พระอุโบสถหลังเดิม สร้างด้วยไม้เมื่อปี พ.ศ.2440 ต่อมาได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา คณะสงฆ์ ทายก-ทายิกา ได้รื้อและสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี 2480 ได้บูรณะในสมัยพระครูมหาชัยบริรักษ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. 2492 แต่เนื่องจากอยู่บนพื้นที่ต่ำ น้ำทะเลท่วมถึงชำรุดทรุดโทรมมาก คณะสงฆ์ –คณะกรรมการ ทายก-ทายิกา พิจารณาเห็นว่า วัดเจษฎาราม ได้รับการยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ.2531 ควรสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ให้ถาวร ขยายความกว้างกว่าหลังเดิม และเพิ่มความสูงเพื่อกันน้ำทะเลท่วมถึง โดยคำนึงถึงกำลังศรัทธาของประชาชน จึงเริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2559 มาจนถึงปัจจุบัน และได้มีการกำหนดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวงหลังใหม่ เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงถาวรของพระพุทธศาสนา ตลอดไป …//

จำนวนคนอ่าน 36 คน จำนวนคนโหวต 0 คน