ข่าวท้องถิ่น 2
จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556

วันที่ 1 เม.ย. 2556 )
 
       
 
          จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 พร้อมมอบทุนการศึกษาจากการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
       
 
          วันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ลานอเนกประสงค์ (หลังคาโค้ง) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในมหามงคลสมัย วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2330 จังหวัดสมุทรสาครจึงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศ และประชาชน เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์โปรดฯ ให้มีการขุดคลอง เพื่อย่นระยะทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง เช่น คลองบางขุนเทียน คลองบางขนาก และคลองสุนัขหอน โดยเฉพาะคลองสุนัขหอน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จึงเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลอง และกลายเป็นเส้นทางให้เรือแล่นผ่านเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพฯ
 
       
 
          จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน อ่านสารของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสมุทรสาคร 3 ราย ที่เดินทางไปรับรางวัลครุฑทองคำ และเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ ได้แก่ พ.ต.ท.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ รองผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรบ้านแพ้ว นายชูชาติ ทัฬหพัชรกุล ครู คศ.2 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และนายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร
 
       
 
          ส่วนข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดสมุทรสาคร 6 ราย คือ นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ นายประวัติ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ น.ส.ดวงแก้ว เลิศวนิชย์ทิพย์ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.สุภาทิพย์ ประสงค์สุข เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และนายสนธยา จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
 
       
 
          โอกาสนี้ น.ส.วรรณา รัศมิทัต พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบท สำหรับจังหวัดสมุทรสาครมีผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพและร่วมทำบุญ เป็นเงินทั้งสิ้น 80,276 บาท ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครยังได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กเล็กที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย
 
       
 
ปราโมทย์ ฐิติวงศ์ฤทธิ์ รายงาน
วัยพัฒน์ ม่อมพะเนาว์ ภาพนิ่ง
อนันตพงศ์ นาคอ่อน ภาพวีดิทัศน์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
 
       
       
       
 
จำนวนคนอ่าน 478 คน จำนวนคนโหวต 0 คน