ข่าวท้องถิ่น
พม.อบรมผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เน้น ๔ ปัญหาหลัก การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ

วันที่ 3 ก.ค. 2556 )
 
 
 
          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อบรมผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เน้น ๔ ปัญหาหลัก การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
          วันนี้ (3 ก.ค.56) ที่ภัตตาคารนิวรสทิพย์ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลแก่ผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ระดับพื้นที่ (ครู ข) โดยมีนางอนุสรณ์ อินทร์กำแพง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานความเป็นมาของการอบรม พร้อมมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์กร มูลนิธิ ในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการอบรมกว่า 200 คน ซึ่งในการอบรมจะให้ความรู้ความเข้าใจทั้ง 4 ปัญหาหลัก, เน้นการปฏิบัติการใช้งานระบบ OSCC Application และการแจ้งเหตุ/เบาะแส 4 ช่องทาง ได้แก่ แจ้งด้วยตนเอง สายด่วน 1300, เว็บ www.osccthailand.go.th และ mobile application
 
           
 
               นายแมนรัตน์ ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า รัฐบาล โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ประสบปัญหา 4 ปัญหาหลัก ได้แก่การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ อย่างเป็นองค์รวมชื่อ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ภายใต้แนวคิด การบูรณาการการช่วยเหลือกลุ่มปัญหาที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม ด้วยจังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองธุรกิจ มีโรงงานมาก มีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก จึงเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง รองผู้ว่าฯ ยังฝากให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม ขอให้ดูแลพื้นที่ของตนเอง และลงไปทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักช่วยกันสอดส่องเฝ้าระวัง ต่อไป
 
 …………………………………………………….
จันทร์ทรา ศรีดาวเรือง รายงาน
อนันตพงศ์ นาคอ่อน ภาพวีดิทัศน์
ขอขอบคุณที่เผยแพร่ข่าวจาก เรณุมาศ สละชีพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
จำนวนคนอ่าน 182 คน จำนวนคนโหวต 0 คน