หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดพะเยาระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงรายและพะเยา ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม (29/10/2018)
อ่าน 26 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมหารือยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ยกระดับเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (29/10/2018)
อ่าน 22 ครั้ง
รัฐบาล จัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนเข้าทำกินในรูปแบบสหกรณ์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รวม 5 พื้นที่ 4 จังหวัด เนื้อที่กว่า 44,000 ไร่ และมอบป่าชุมชนใน 4 จังหวัด รวม 20 พื้นที่ เนื้อที่กว่า 13,000 ไร่ (29/10/2018)
อ่าน 21 ครั้ง
มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด กำชับการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรทุกระดับ หากพบการกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา (18/10/2018)
ที่ประชุม ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.หอการค้า (ฉบับที่....) พ.ศ. ..... และร่าง พ.ร.บ.สมาคมการค้า (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (16/10/2018)
อ่าน 27 ครั้ง
แพทย์ ชวนระวังภัยมะเร็งเต้านม เนื่องในเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมโลก (16/10/2018)
รัฐเตรียมออกกฎหมายสำคัญยุคไทยแลนด์ 4.0 ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบโพสต์ แชต ของคนไทยทุกคน ในทุกช่องทางหนักกว่า พ.ร.บ.คอมฯ... (16/10/2018)
อ่าน 26 ครั้ง
รัฐบาลแจง ครม.อนุมัติหลักการกฎหมายขึ้นทะเบียนสัตว์เบื้องต้น แต่ให้ปรับรายละเอียดอย่างเหมาะสม ลดภาระประชาชน (12/10/2018)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญชวนพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดผู้สนใจ แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรสาคร (12/10/2018)
อ่าน 29 ครั้ง
สำนักงานประกันสังคม แจงสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพ เพื่อเป็นหลักประกันไปตลอดชีวิต (11/10/2018)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้าไปสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับประชาชนในช่วง 3 เดือน ขณะที่กระทรวงมหาดไทย ก็เตรียมความพร้อมในทุกด้านที่ กกต ร้องขอให้การสนับสนุน (11/10/2018)
ครม. เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อลดปัจจัยการผลิต สนับสนุนเงินซื้อปัจจัยการผลิต 50 บาทต่อตัน รายละไม่เกิน 5,000 ตัน (11/10/2018)
อ่าน 30 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรี ย้ำ พรรคการเมืองยังหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้ มอบ กกต.ตรวจสอบพรรคการเมืองเคลื่อนไหวลงพื้นที่ และเตรียมนัดประชุมร่วม คสช.กับพรรคการเมืองในเดือนหน้า (11/10/2018)
อ่าน 29 ครั้ง
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (11/10/2018)
ต่อยอด! “ธนาคารปูม้า” ส่งเสริมการค้า คืนคุณค่าสู่ท้องทะเล รู้หรือไม่? (11/10/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นวุฒิสภา (11/10/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
กระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 (04/10/2018)
นายกรัฐมนตรี เตรียมร่วมประชุม ASEAN Leader's Gathering ที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ให้นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (04/10/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงความปลอดภัยแรงงาน กำชับนายจ้างต้องใส่ใจและปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มบังคับใช้กฎหมายและเร่งสร้างการรับรู้ (04/10/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
เปิดขายกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟัน ประเดิมให้ประชาชนทั่วไปซื้อก่อน ในวันที่12-18 ต.ค.นี้ จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน (04/10/2018)
อ่าน 36 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ