หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น 2

ข่าวท้องถิ่น 2
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กประจำปี 2559 จังหวัดสมุทรสาคร (28/12/2015)
อ่าน 1422 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องใน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด” (14/12/2015)
รพ.มหาชัยขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ”ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” (01/12/2015)
จ.สมุทรสาครขอเชิญขอเชิญร่วม ไถ่ชีวิต โค – กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (23/11/2015)
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาครเตือนให้ระวังการเดินเรือในช่วงเทศกาลลอยกระทง (23/11/2015)
ประชุมเพื่อวางแนวทางกำหนดมาตรฐานกะปิสมุทรสาคร (15/10/2015)
สหกรณ์เปิดโครงการข้าวแกงสหกรณ์ 10 บาท ช่วยเหลือสังคมตามนโยบายรัฐบาล (15/10/2015)
อ่าน 513 ครั้ง
ธ.ก.ส. สมุทรสาครพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปล่อยสินเชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการเกษตร SMEs ในอัตราดอกเบี้ย4.0% (22/09/2015)
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ (21/09/2015)
อ่าน 564 ครั้ง
เทศบาลนครสมุทรสาครมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (21/09/2015)
อ่าน 667 ครั้ง
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปีบประมาณ ๒๕๕๘ (06/08/2015)
การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองมหาชัยและคลองสาขา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (06/08/2015)
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (06/08/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดทำแปลงผักตบชวา เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองราษฎร์นิยม (05/06/2015)
อ่าน 296 ครั้ง
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร และคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมฯ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับอำเภอ ครั้งที่ 8 เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงแนวทางการปฏิรูประเทศร่วมกัน (04/06/2015)
จ.สมุทรสาครประชุมโครงการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 5 (04/06/2015)
เทศบาลอ้อมน้อยจัดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (04/06/2015)
รัฐมนตรีฟิจิศึกษาการแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและอาหารทะเลแปรรูป ที่ จ.สมุทรสาคร (30/05/2015)
จ.สมุทรสาคร ตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหาสิ่งต้องห้าม (26/05/2015)
สมุทรสาครต้อนรับนายกรัฐมนตรีฟิจิเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (26/05/2015)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ