หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครตรวจสถานประกอบกิจการป้องกันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ (09/05/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
คณะ สนช. ลงพื้นที่สมุทรสาคร รับฟังความต้องการของประชาชนตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” (09/05/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครจัดสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาครพร้อมชูการเป็น “นครแห่งครัวโลก” (08/05/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
คณะผู้บริหารหน่วยงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา เยี่ยมเยียนองค์การสะพานจังหวัดสมุทรสาคร (08/05/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข์บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (04/05/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครมอบเงินจากการจัดทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อสมทบทุนเพื่อสร้างศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นเงินจำนวน 15,999,999.- บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) (30/04/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของกลุ่มแรงงานที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจต่างๆ (28/04/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 ที่ จ.สมุทรสาคร (27/04/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยหารือด้านการทำประมงและด้านแรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร (27/04/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในเรือประมงทะเล (27/04/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
สมุทรสาครเปิดโครงการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) (25/04/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
จ.สมุทรสาคร จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” (25/04/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
สมุทรสาครขอเชิญเที่ยวงาน ''ย้อนรอยวิถีชีวิตชาวสมุทรสาคร สุขแบบไทยหัวใจยั่งยืน'' (25/04/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
เทศบาลนครสมุทรสาคร จัดงานวันเทศบาล เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท ภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนช่วยสร้างความเจริญให้กับบ้านเมือง (24/04/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
สมุทรสาครแถลงข่าวการจัดงาน ''ย้อนรอยวิถีชีวิตชาวสมุทรสาคร สุขแบบไทยหัวใจยั่งยืน'' (20/04/2018)
พลเอกวิทยา จินตนานุรัตน์ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) (19/04/2018)
สมุทรสาครรณรงค์สร้างวินัยจราจรในโรงงานอุตสาหกรรม (19/04/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครตรวจเยี่ยมทุกจุดตรวจจุดบริการพบทุกจุดพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (19/04/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
ปลัดจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการในอำเภอบ้านแพ้ว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (19/04/2018)
อ่าน 19 ครั้ง
ทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสาครร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าฯสมุทรสาคร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทยและเทศกาลสงกรานต์ 2561 (11/04/2018)
อ่าน 41 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ