หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครจัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเพิ่มวินัยจราจรเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (22/03/2019)
อ่าน 3 ครั้ง
สมุทรสาครเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคมนี้ (21/03/2019)
อ่าน 8 ครั้ง
ประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จ.สมุทรสาคร ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน (20/03/2019)
อ่าน 7 ครั้ง
สมุทรสาครซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์คลื่นพายุพัดชายฝั่ง (Storm Surge) เพื่อไม่ให้เกิดความโกลาหลและทุกคนต้องรู้หน้าที่ (20/03/2019)
อ่าน 2 ครั้ง
สมุทรสาครจัดการแสดงแสงสีเสียงย้อนรอยตำนาน สุขาภิบาลท่าฉลอม สุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย (20/03/2019)
อ่าน 6 ครั้ง
กกต.สมุทรสาคร ยืนยันไม่มีทุจริตบัตรเลือกตั้งหายทั้งเล่ม พื้นที่เกิดเหตุเป็นสมุทรสงคราม (20/03/2019)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2562” (18/03/2019)
อ่าน 15 ครั้ง
สมุทรสาครประชาชนแห่มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งกันอย่างหนาแน่น (17/03/2019)
อ่าน 13 ครั้ง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดงาน “สัปดาห์วันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2562” (16/03/2019)
อ่าน 9 ครั้ง
สมุทรสาครเปิดตลาดต้องชมภายใต้แนวคิด “เที่ยวชิมชิว ตลาดต้องชม สไตล์หนองพะอง” ครั้งที่ 1 (16/03/2019)
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร ซ้อมแผนเผชิญเหตุไฟไหม้ อพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (16/03/2019)
อ่าน 14 ครั้ง
ประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ (16/03/2019)
อ่าน 17 ครั้ง
สมุทรสาครเปิด Kick Off ความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (16/03/2019)
อ่าน 4 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแรงงานเชิงรุกในสถานประกอบการ (16/03/2019)
อ่าน 2 ครั้ง
สมุทรสาครจัดงาน “สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2562” เปิดตลาดให้เกษตรกรได้ขายตรงสู่ผู้บริโภค (16/03/2019)
อ่าน 1 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สมุทรสาครเสริมความรู้สื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (16/03/2019)
อ่าน 1 ครั้ง
สมุทรสาครจัดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 (12/03/2019)
อ่าน 16 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเยี่ยมภาคอุตสาหกรรมเพื่อบูรณาการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมและแรงงานต่างด้าว (12/03/2019)
อ่าน 13 ครั้ง
สมุทรสาครขอเชิญเที่ยวงาน“สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี”ร่วมกันสานต่อเบญจรงค์ให้อยู่คู่ไทย (12/03/2019)
อ่าน 11 ครั้ง
สมุทรสาครระดมทุนจากทุกภาคส่วนในกิจกรรม“วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร” (12/03/2019)
อ่าน 9 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ