หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครเปิดป้ายตลาดประชารัฐต้องชมตลาดน้ำคลองโคกขาม สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ตลาด (17/02/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรสาคร บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวม (14/02/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
ผู้ว่าฯจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมส่วนราชการ เยี่ยมเยียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เพื่อพบปะชี้แจงแนวนโยบาย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน ภายใต้โครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ประจำปีงบประมาณ 2561 (14/02/2018)
อ่าน 22 ครั้ง
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจและเยี่ยมเยาวชนที่สถานพินิจฯจังหวัดสมุทรสาคร (13/02/2018)
อ่าน 27 ครั้ง
รองปลัดกระทรวง ทส.เปิดโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต “นกชายเลนปากช้อน” (12/02/2018)
อ่าน 35 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดงานเดิน-วิ่ง สมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 19 “วิ่งเพื่อความซื่อสัตย์” (11/02/2018)
อ่าน 32 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 (10/02/2018)
เทคนิคสมุทรสาครเปิดงานการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย เพื่อคัดเลือกผลงานส่งเข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ (09/02/2018)
อ่าน 21 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดการฝึกอบรมและทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (08/02/2018)
อ่าน 23 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดศูนย์ผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลเอกชัย (08/02/2018)
อ่าน 22 ครั้ง
จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรสาคร บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวม (07/02/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
ผู้ว่าฯสมุทรสาคร พร้อมส่วนราชการ เยี่ยมเยียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เพื่อพบปะชี้แจงแนวนโยบาย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน ภายใต้โครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 (07/02/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
สมุทรสาครจัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล แปลงขยะเป็นบุญ นำเงินทำนุบำรุงพุทธศาสนา (07/02/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
นายอำเภอกระทุ่มแบนประขุมเตรียมจัดงาน สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 8 (06/02/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
สมุทรสาครตรวจสถานประกอบกิจการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ (06/02/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม แถลงข่าวกิจกรรมวิ่ง Run For Heart ระดมทุนเพื่อสร้างศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมุทรสาคร (05/02/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
ผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสมุทรสาครสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมาก (05/02/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
อำเภอบ้านแพ้วแถลงข่าวจัดงานเกษตรโชว์ศักยภาพการเป็นลานเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร (02/02/2018)
อ่าน 53 ครั้ง
ผู้ว่าฯจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมส่วนราชการ เยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด เพื่อพบปะชี้แจงแนวนโยบาย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน ภายใต้โครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 (31/01/2018)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดมหกรรมการประกวดชมรม To Be Number One ในชุมชนและการประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร (29/01/2018)
อ่าน 25 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ