หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
แถลงข่าวเตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร (22 ก.ย. 2560)
อ่าน 4 ครั้ง
ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดสมุทรสาครคืบหน้าแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ (22 ก.ย. 2560)
อ่าน 4 ครั้ง
ชาวประมงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้าน EU ในวันประมงแห่งชาติ (21 ก.ย. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
โรงพยาบาลสมุทรสาครจัดกิจกรรม สูงวัย สดใส ไร้อัลไซเมอร์ เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก (21 ก.ย. 2560)
อ่าน 9 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่บุคคลและหน่วยงานดีเด่นในการจัดเก็บ จปฐ. ประจำปี 2560 (20 ก.ย. 2560)
อ่าน 5 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 เพื่อพบปะชี้แจงแนวนโยบาย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน (20 ก.ย. 2560)
อ่าน 9 ครั้ง
กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผนึกกำลังเพื่อยกระดับโรงงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงาน สู่ Safety Thailand (19 ก.ย. 2560)
อ่าน 4 ครั้ง
ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองระดับจังหวัดสมุทรสาครเสร็จแล้ว 70% คาดแล้วเสร็จในกันยายนนี้ (18 ก.ย. 2560)
อ่าน 14 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีอันเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดเพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (18 ก.ย. 2560)
อ่าน 10 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน ภายใต้โครงการ “จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่” (12 ก.ย. 2560)
อ่าน 33 ครั้ง
เปิดแล้วงาน “สมุทรสาคร EXPO 2017” ขานรับนโยบายพัฒนาประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 ยกระดับสินค้า โชว์นวัตกรรมการผลิต (7 ก.ย. 2560)
อ่าน 38 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ส่งมอบเงินให้สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป (5 ก.ย. 2560)
อ่าน 27 ครั้ง
ประชาชนสมุทรสาครทยอยลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (4 ก.ย. 2560)
อ่าน 32 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เปิด ตลาดต้องชม...ตลาดน้ำคลองโคกขามร่วมใจประชารัฐ ภายใต้แนวคิด อิ่มบุญ..อิ่มท้อง (3 ก.ย. 2560)
อ่าน 87 ครั้ง
มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครจ่อขึ้นทะเบียน GI สร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าชุมชน (1 ก.ย. 2560)
อ่าน 84 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่5 พร้อมคณะติดตามโครงการตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (31 ส.ค. 2560)
อ่าน 35 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลงสู่ประชาชนทุกระดับในพื้นที่อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมอย่างยั่งยืน (30 ส.ค. 2560)
อ่าน 45 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอเมืองสมุทรสาคร บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยยอดล่าสุดเมื่อวานนี้ มียอดเงินรวมกว่า 4 แสนบาท (18 ส.ค. 2560)
อ่าน 38 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเยี่ยมเยียนโรงเรียนอ้อมน้อย โสภณชณูปถัมภ์ ตามโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด (17 ส.ค. 2560)
อ่าน 51 ครั้ง
สมุทรสาครจัดกีฬามวลชน Sport for all 4.0 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพลดความเครียดและเพิ่มพลังให้คนทำงาน (16 ส.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ