หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาครแถลงข่าวการจัดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ครั้งที่ 8 (15/09/2014)
จังหวัดสมุทรสาครประชุมเตรียมพร้อมรับมือโรค Ebola (12/09/2014)
กรมทางหลวงจัดประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) (12/09/2014)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครประชุมเตรียมแผนรับน้ำที่จะระบายมาจากต้นน้ำ (11/09/2014)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเน้นประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ได้ทุกจุดเพื่อความรวดเร็ว ความสะดวก มากที่สุด (11/09/2014)
ก.ธ.จ. สมุทรสาครสอดส่องผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (09/09/2014)
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเสวนาพิเศษถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล (08/09/2014)
สมุทรสาครพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ระยะที่ 3 (02/09/2014)
อ่าน 96 ครั้ง
ทส.สมุทรสาคร จัดรวมพลคนสมุทรสาครรักษ์สิ่งแวดล้อม (28/08/2014)
อ่าน 83 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจแนะนำผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (26/08/2014)
นายก อบจ.สมุทรสาคร รับมอบเครื่องหมาย “สหัทยานาวี” (26/08/2014)
จังหวัดสมุทรสาครจัดมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุข สู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน (22/08/2014)
จังหวัดสมุทรสาครเปิดโครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก (22/08/2014)
รองผู้ว่าฯ มอบเงินช่วยเหลือพลเมืองดีช่วยจับโจรปล้นธนาคารธนาคาร (21/08/2014)
ป.ป.ช.สมุทรสาครจัดโครงการคนไทยไร้ทุจริต 360 องศา ปลูกจิตสำนึกต่อต้านทุจริตแก่เด็กและเยาวชน (19/08/2014)
อ่าน 76 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (13/08/2014)
เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาครจัดโครงการธารน้ำใจแก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (13/08/2014)
จังหวัดสมุทรสาครมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ยากไร้ (13/08/2014)
จังหวัดสมุทรสาครจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12/08/2014)
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครจัดเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และค่านิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษา (07/08/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ