หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาครแถลงข่าวงาน สมุทรสาครเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 โชว์ศักยภาพการเป็น ลานเกษตร (25/03/2015)
กอ.รมน.สมุทรสาครจัดโครงการ "พัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน" ไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช. สมาชิกปฏิบัติการด้านการข่าว (19/03/2015)
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานวันท้องถิ่นไทย (18/03/2015)
จ.สมุทรสาครซ้อมแผนกรณีอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล (แอมโมเนีย) เต็มรูปแบบ (17/03/2015)
จ.สมุทรสาครติดตามการดำเนินกองทุนหมู่บ้านสหกรณ์ (14/03/2015)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครมอบนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาจังหวัดสู่ท้องถิ่น (14/03/2015)
แถลงข่าวสืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 6 (09/03/2015)
ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรของดีบ้านแพ้ว และ งานปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ประจำปี 2558 (09/03/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 (03/03/2015)
จังหวัดสมุทรสาคร เตรียมจัดงานเกษตรของดีบ้านแพ้ว และ งานปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ประจำปี 2558 (03/03/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ (26/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (26/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (20/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาครนำร่องสร้างฝายบำบัดน้ำเสียในคลอง (19/02/2015)
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (19/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “ปั่นสองน่องท่องเมืองสาคร” ครั้งที่ 2 (15/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีจดทะเบียนต่อหน้าพ่อพันท้ายนรสิงห์เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ (14/02/2015)
ท่านประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่อง การป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และแนวทางการเฝ้าระวัง (13/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาครปลูกข้าวไรซ์เบอรี่แบบนาโยนเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (12/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (10/02/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ