หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯ ปรับแผนจดต่างด้าวระยะที่ 2 ชี้ทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ (20/04/2015)
จ.สมุทรสาครแถลงข่าว Samutsakhon Bike Week (18/04/2015)
จ.สมุทรสาครเปิดตลาดน้ำหนุนเที่ยววิถีไทย (12/04/2015)
จ.สมุทรสาครเปิดศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 (10/04/2015)
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) รับมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (10/04/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว (07/04/2015)
จ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2015)
สมุทรสาครแถลงข่าวเปิดตลาดน้ำหนองพะองเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม (04/04/2015)
สมุทรสาครทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (02/04/2015)
พสกนิกรชาวสมุทรสาครพร้อมใจร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (02/04/2015)
เริ่มแล้วงานสมุทรสาครเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 (02/04/2015)
จ.สมุทรสาครเปิดศูนย์ One Stop Service (01/04/2015)
สมุทรสาครจัดงานวันรำลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนพร้อมถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (31/03/2015)
จังหวัดสมุทรสาครแถลงข่าวงาน สมุทรสาครเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 โชว์ศักยภาพการเป็น ลานเกษตร (25/03/2015)
กอ.รมน.สมุทรสาครจัดโครงการ "พัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน" ไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช. สมาชิกปฏิบัติการด้านการข่าว (19/03/2015)
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานวันท้องถิ่นไทย (18/03/2015)
จ.สมุทรสาครซ้อมแผนกรณีอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล (แอมโมเนีย) เต็มรูปแบบ (17/03/2015)
จ.สมุทรสาครติดตามการดำเนินกองทุนหมู่บ้านสหกรณ์ (14/03/2015)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครมอบนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาจังหวัดสู่ท้องถิ่น (14/03/2015)
แถลงข่าวสืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 6 (09/03/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ