หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาครประชุมหารือการซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า) (24/06/2014)
รองผู้ว่าฯ สมุทรสาครเยี่ยมสถานประกอบการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับภาคธุรกิจ (20/06/2014)
ศาลสมุทรสาครเปิดโครงการรักนวลสงวนตัวเพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (20/06/2014)
ผู้ว่า ฯ สัญจรเยี่ยมเยียนเทศบาลตำบลบ้านบ่อ (18/06/2014)
อ่าน 75 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรม "สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูป คืนความสุขให้ประชาชน (17/06/2014)
จังหวัดสมุทรสาครประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท (13/06/2014)
จังหวัดสมุทรสาคร จัดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ( World Against Child Labour Day ) (12/06/2014)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๕ เลือกจังหวัดสมุทรสาครทำโครงการ CBFCM ในระดับพื้นที่ลุ่มแม่น้ำท่าจีนกับคลองพิทยาลงกรณ์ (12/06/2014)
ผู้ว่า ฯ สัญจรเยี่ยมเยียนตำบลพันท้ายนรสิงห์ (12/06/2014)
จังหวัดสมุทรสาครชี้แจงสหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้าง ถึงเหตุผล ความจำเป็น การควบคุมอำนาจการปกครองของ คสช (09/06/2014)
อ่าน 171 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดกิจกรรมรณรงค์วัน D – Day ก้าวหน้า และ ก้าวไกล ตลาดเมืองมหาชัย พร้อมก้าวไปสู่ AEC (09/06/2014)
อ่าน 112 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม และสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท เพื่อคืนความสงบสุขให้ประชาชนตามคำสั่ง คสช. (06/06/2014)
อ่าน 188 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครตั้งศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ (04/06/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พบปะเยี่ยมเยียนติดตามงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (03/06/2014)
ผู้ว่า ฯ สัญจรเยี่ยมเทศบาลตำบลท่าจีน กำชับให้ทำงานกับคน ไม่ทำงานกับตัวหนังสือ (28/05/2014)
พช.สมุทรสาครเร่งฟื้นฟู OTOP ต่อยอดสู่สากล (28/05/2014)
อ่าน 184 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครเปิดค่ายพิชิตใจ (27/05/2014)
เกษตรกรชาวนาสมุทรสาครเฮ ได้รับเงินจำนำข้าวแล้วครบทุกคน ครบทุกบาททุกสตางค์ (27/05/2014)
จังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (27/05/2014)
อ่าน 226 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร (23/05/2014)
อ่าน 191 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ