หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
7 วันระวังอันตราย วันแรกของจังหวัดสมุทรสาคร เกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้ง เจ็บ 22 ยังไม่มีผู้เสียชีวิต (28/12/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเยี่ยมตำบลเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน (25/12/2013)
จ.สมุทรสาครประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2557 (25/12/2013)
จังหวัดสมุทรสาครเดินหน้าการคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมง (24/12/2013)
จ.สมุทรสาครแถลงข่าวจัดงานสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน (24/12/2013)
มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครจัดเสวนาวีซ่าแรงงานพม่าครบ 4 ปี ทางรอดเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (23/12/2013)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม (โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2) (21/12/2013)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารเสด็จพระราชทานเพลิงศพพ.ต.ท.พิศิษฐ พุ่มพันธ์ (18/12/2013)
แรงงานข้ามชาติเดินรณรงค์เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล ภายใต้สโลแกน แรงงานไทย แรงงานข้ามชาติ สิทธิต้องเท่าเทียมกัน (18/12/2013)
จังหวัดสมุทรสาครเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะสู่ตลาดการค้าเสรี AEC (17/12/2013)
สสจ.สมุทรสาคร ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (16/12/2013)
จังหวัดสมุทรสาครประชุมซ้อมความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (16/12/2013)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 5 ติดตามแผนงาน/โครงการ ครม.สัญจร จังหวัดสมุทรสาคร (13/12/2013)
จังหวัดสมุทรสาครทำบุญด้วยการให้ชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (11/12/2013)
เหล่ากาชาดสมุทรสาครร่วมกับบริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช (11/12/2013)
ผู้แทนพระองค์ฯ ประทานอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (09/12/2013)
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อดูความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร (06/12/2013)
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสั่งหา รากเหง้าวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดพัฒนานำสู่การเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน (04/12/2013)
จังหวัดสมุทรสาครจัดขบวนแห่นาคอย่างยิ่งใหญ่ ในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 56 (01/12/2013)
อ่าน 1501 ครั้ง
ผู้ว่า ฯ สัญจรเยี่ยมเยียนตำบลที่ตำบลบ้านแพ้วรับฟังปัญหาในพื้นที่ (27/11/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ